Peperiksaan

Tarikh Ujian dan Peperiksaan 2013

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Awal Tahun

11 – 14  Mac 2013

Peperiksaan Pertengahan Tahun

20 – 23  Mei 2013

Percubaan UPSR

23 – 25 Julai 2013

UPSR

10 – 12 September 2013

Peperiksaan Akhir Tahun

4 – 7 Nov 2013

*sebarang perubahan akan diberitahu dari masa ke semasa.