Motto

MOTTO SEKOLAH


ekun iltizam tonggak kejayaan

malan murni warga S.K.B.T.P

etia bersama berpadu tenaga

khlas, cekap, bersih dan amanah

ualiti teras pendidikan cemerlang

rinsip disemai jadikan amalan

ntuk bekalan masa hadapan

abah mendidik putera puteri berdisiplin

tika kerja dan pembelajaran seiring

ajin usaha objektif tercapai

krar warga S. K. B. T. P.