Hari Apresiasi 2013 @SKBTP

9 Nov- SKBTP mengadakan Hari Apresiasi bagi memberi anugerah kepada murid-murid yang telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam akademik, ko-akademik dan ko-kurikulum.

image

image

Guru Besar memberikan ucapan dan mandat.

image

Tetamu jemputan Yang Mulia Tengku Rahim bin Tengku Ramli.
Terima kasih diucapkan.